فیلم سازی

فیلمسازی

تعریف اصطلاحی سینما و شرح واحدهای اختصاصی


   
تعریف اصطلاحی سینما و شرح واحدهای اختصاصی

فصل سوم – (تعریف اصطلاحی سینما و شرح واحدهای اختصاصی)

 

الف- تعریف سینما

 

سینما هنری است مبتنی بر ضبط تصویری حوادث و ترکیب خاص و عرضه آنها توام با صدا که با طرح مفاهیم گوناگون به صورت بیانی ویژه در عرصه هنر تجلی می یابد. هنر سینما از نظر محتوا مبتنی بر زمینه های مختلف علوم انسانی ، علوم ارتباطات ، ادبیات و رشته های دیگر هنری بوده و از نظر تکنیکی از مباحث فیزیک، شیمی، مکانیک و الکترونیک بهره می برد .

 

ب- معرفی دروس عمومی و اختصاصی پایه دوم رشته سینما

 

دروس عمومی شامل: دین و زندگی2 – ریاضی2 – زبان خارجه2 – جغرافیا – عربی 1       2 – زبان فارسی 2-ادبیات فارسی 2- آمادگی دفاعی – تربیت بدنی 2 و تاریخ هنر جهان .

دروس تخصصی و اصلی شامل : طراحی 1- مبانی هنرهای تجسمی – کارگاه نگارش یا(فیلمنامه نویسی) – فن سینمای 1 .

جمع کل واحدهای عمومی و اختصاصی 35 واحد درسی است .

فن سینمای 1 :

تعداد واحد 3 – نظری 1 واحد – عملی 2 واحد

هدف : شناخت فیلم از نظر فنی – مبانی و مقدمات تولید فیلم – کارگردانی و اصول آن و مشارکت در ساخت یک فیلم مستند کوتاه .

سرفصل درس :

فیلم و قطع های آن : ساختمان فیلم قطع استاندارد – قطعه فیلم های پهن – قطعه 16 . م.م- دوربین فیلم برداری – فیلم نامه – کارگردانی فیلم .

کارگاه نگارش 1 :

(فیلم نامه نویسی تعداد واحد 2 – نظری و عملی )

سرفصل درس :

تعاریف – کارکردها

مراحل – آماده سازی فیلم نامه (از طرح اولیه تا فیلم نامه فنی) – برنامه ریزی تولید بر حسب فیلم نامه فنی

کار عملی در این مرحله : نگارش فیلم نامه ساده تا فنی و برنامه ریزی تولید توسط هر یک از هنرجوها .

 

ج- معرفی دروس عمومی و اختصاصی پایه سوم رشته سینما

 

دروس عمومی شامل : دینی و قرآن 3 – تربیت بدنی 3- عربی 2/2 – تاریخ معاصر ایران – رایانه – تاریخ هنر ایران – آشنایی با موسیقی و تخصصی ها عبارتند از : کارگاه نگارش2- فن سینمای 2- تحلیل فیلم – تاریخ سینما – مجموعاً با احتساب طرح کارآموزی 31 واحد درسی.

معرفی دروس اختصاصی : فن سینمای 2- پیش نیاز – فن سینمای 1- هم نیاز : تحلیل ساختاری فیلم – تعداد واحد 3 – نظری 1-عملی 2 .

هدف : شناخت فیلم از نظر تولید سینمایی – کارگردانی فیلم و گروه تولید – فیلم برداری – شناخت صدا و صدابرداری – شناخت تدوین و توانائی در ساخت یک فیلم کوتاه داستانی.

سرفصل درس :

شناخت فیلم پویانما – ترفندهای سینمائی : انواع ترفند (تروکاژ) و ...

صدابرداری مباحث نظری- صدا اصطلاحات فنی صدا- وسایل صدابرداری

تحلیل فیلم :

پیش نیاز : فن سینمای 1 – هم نیاز – فن سینما 2 – تعداد واحد 3- نظری 2-عملی 1 .

هدف : شناخت ساختار فیلم (به عنوان یک پدیده هنری)  تجزیه و تحلیل ساختار فنی فیلم – توانائی در تجزیه اجزای ساختار فنی یک فیلم به منظور تحلیل بهتر و کامل تر به محتوی آن .

سرفصل درس :

ساختار شناسی فیلم - نمایش فیلم – سررأس هرم – ساختاری به مبتنی بر مثلث ساختار متن (فیلم نامه) ساختار فنی – دکوپاژ – مونتاژ – ساختار رسانه ای – سینما و ارتباط – مخاطب و پیام و ...

تاریخ سینما :

پیش نیاز : تاریخ هنر جهان – هم نیاز فن سینما 2- تعداد واحد 3- واحد نظری.

هدف : شناخت تاریخچه سینما در ارتباط با تحولات گوناگون اجتماعی – سیاسی – اقتصادی فرهنگی و به ویژه فن آوری سینما – شناخت تحولات – فیلم سازی در ایران –

سرفصل درس :

پیدایش سینما – متحرک سازی تصویر – سینما و آغازی قرن 20 – سینما و تحولات تئاتر- سینمای داستان گو – ژرژمالیسی – سینمای داستان گوی آمریکا از مک سنت تا چاپلنی و ...

آشنایی با موسیقی 2 واحد نظری

هدف کلی : آشنایی با تعاریف – امکانات – تاریخچه – انواع سازه های موسیقی و بکارگیری آنها در نمایش –

سرفصل درس :

-مبانی موسیقی و تعریف و آشنایی مقدماتی با اصطلاحات رایج در موسیقی مانند: موسیقی – ملودی – ریتم – نت – کر – گامها .

-آشنایی با تاریخچه موسیقی

-آشنایی با آهنگسازان بزرگ : باخ – موتسات – بتهوون و ...

-آشنایی با انواع سازها (کوبه ای – بادی – زهی )

-و ...

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان ۱۳۸۶ساعت   توسط احسان حمیدی زاده  |